Saken oppdateres...

Resultatet er en økning fra 617 millioner kroner for samme periode i 2022, melder Sparebank 1 SMN i en børsmelding torsdag morgen.

- Vi merker at rammebetingelsene for både folk og næringsliv er i ferd med å bli mer krevende, hvor flere får utfordringer med økte kostnader. Det preger også markedet vi opererer i. Men vi er bunnsolide og dermed godt rustet til å ha is i magen, slik at vi kan stå sammen med folk og bedrifter også fremover, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i en børsmelding torsdag morgen.

Resultatet for tredje kvartal påvirkes av makroøkonomiske forhold og engangshendelser i kvartalet, melder Midt-Norges største bank.

Sparebank 1 SMN har de siste tolv månedene økt utlånene med 25,4 milliarder kroner, og totale utlån ligger ved utgangen av tredje kvartal på 234,3 milliarder kroner.

Innenfor personmarked har utlånene økt med 13,8 prosent de siste tolv månedene, og innskuddsveksten har vært 17,3 prosent. Utlån til næringslivskunder økte med 8,8 prosent siste tolv måneder, og innskuddsveksten har vært 11,8 prosent i samme periode.

Øker markedsandel innen bolig

Eiendomsmegler 1 Midt-Norge ligger til tross for økt omsetningstid og lavere priser i boligmarkedet på omtrent samme antall solgte boliger som i fjor, og øker dermed sin markedsandel fra 36,4 prosent til 37 prosent.

Sparebank 1 Regnskapshuset SMN har økt omsetningen med 28 millioner kroner sammenlignet med tredje kvartal i fjor som følge av økt salg innen både rådgivning og regnskap.

Både Sparebank 1 Finans Midt-Norge og Sparebank 1 Markets opplever lavere aktivitet i tredje kvartal, men rapporterer til tross for dette overskudd på henholdsvis tre millioner kroner og 22 millioner kroner i kvartalet.

– Nedkjøling

- Vi ser at temperaturen i norsk økonomi er i ferd med å kjøles noe ned. Erfaringsvis er det i krevende tider sparebankene vinner terreng. Vi investerer derfor i medarbeidere som skal sikre lønnsom vekst i alle forretningsområder, både i hjemmemarkedet i Midt-Norge og i Oslo. I tillegg ble fusjonen med Sparebank 1 Søre Sunnmøre fullført i september, og er et av områdene hvor vi virkelig skal vinne terreng fremover, sier Jan-Frode Janson i børsmeldingen.

Nøkkeltall for Sparebank 1 SMN: (Konserntall. Tall i parentes gjelder tilsvarende periode i fjor hvis ikke annet er nevnt)

Resultat etter skatt: 740 mill. kr (617)

Avkastning på egenkapital: 11,1 % (10,9)

Ren kjernekapitaldekning: 19,7 % (19,2)

Utlånsvekst: 1,0 % (1,7 %)

Innskuddsvekst: -1,4 % (-2,6)

Tap på utlån og garantier: 35 mill. kr (22)

Resultat per egenkapitalbevis: 3,28 kr (2,89)