Det melder strømbørsen Nord Pool på sine nettsider. Søndagens snittpris per kWh er 72,7 øre høyere enn lørdag og 1,34 kroner høyere enn samme dag året før.

Regjeringen innførte fra 1. september en strømstøtteordning som dekker 90 prosent av prisen over 70 øre per kWh, og som regnes ut fra snittprisen på strøm per måned for hvert område. Dersom snittprisen i Midt-Norge for hele september endte på 1,83 kroner, ville snittprisen etter strømstøtte vært på 76,3 øre per kWh

Maksprisen søndag på 2,65 kroner per kWh er mellom klokken 20 og 21. Den er 77,4 øre høyere enn lørdag og 2,14 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (15,41 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 3,51 kroner.

Minsteprisen blir på 1,048 kroner per kWh mellom klokken 13 og 14.

Prisene som legges fram av Nord Pool for neste dag, er foreløpige, og små prisjusteringer kan bli gjort i ettertid.