– Omsetningen av poteter er stabil, og kvaliteten ut i butikk er bra. Kaldt vær fører til at transporten av poteter inn til pakkerier må planlegges nøye, for å hindre at kvaliteten forringes. Norske poteter vil være tilgjengelig en stund til, men det kan oppstå mangel utover våren. Dette skyldes at en relativt stor andel av avlingen gikk tapt i de spesielle værforholdene som rådde i vekstsesongen 2023, skriver Landbruksdirektoratet på sine nettsider.

Ordlyden i anslagene har dermed endret seg noe siden forrige uka da de fortalte at den dramatiske reduksjonen for konsumpoteter samlet innebærer at det ikke vil bli nok norske poteter til å forsyne markedet utover våren.

– Det vil føre til økt behov for import av poteter, skrev de den gang.

Direktoratet opplyser at de også vil legge til rette for import av poteter med nedsatt tollavgiftssats når det blir behov for det.