– Jeg setter pris på sterke ytringer i vår demokrati. Jeg hadde stor respekt for måten de gjennomførte demonstrasjonene da jeg traff dem utenfor R5, sa Aasland i retten.

Energiministeren måtte torsdag vitne i rettssaken mot 18 av aksjonistene som er tiltalt etter demonstrasjonene mot regjeringens langtrukne behandling av Fosen-saken. Høyesterett slo fast at vindturbinene på Fosen var satt opp i strid med menneskerettighetene.

Demonstrantene er tiltalt fordi de ikke vil betale boten for ordensforstyrrelse utenfor flere departementer i Oslo. Bøtene er mellom 3000 og 5000 kroner.

Startet utredninger

Mens demonstrantene mente regjeringen forsøkte å trenere saken og omgå Høyesteretts dom, avviste Aasland dette i retten. Han sa at regjeringen umiddelbart etter dommen startet utredninger for å starte et utredningsprogram for å finne et nytt forvaltningsvedtak om vindturbinene.

Først etter mer enn 500 dager etter dommen i Høyesterett kom regjeringen med en beklagelse. Men ikke til aksjonistene som hadde blokkert departementet, men under et hasteinnkalt møte med de berørte i reindriften på Fosen.

– Var det noe alternativ å rive disse vindmøllene? spurte advokat Olaf Halvorsen Rønning som forsvarer aksjonistene.

– Jeg var åpen for alle alternativer. Vi har ikke utelukket noen alternativer, og det var helt åpent hva som måtte til for å komme til et nytt forvaltningsvedtak, bedyret Aasland.

– Ikke noe godt svar

Sentralt under utspørringen av statsråden var selve tidspunktet for regjeringens beklagelse i saken. Den kom 2. mars i fjor.

Dagen før hadde Aasland møtt demonstrantene, men uten at regjeringens beklagelse ble nevnt der. Samme dag ble et møte med reineierne på Fosen avtalt til dagen etter. Da beklagelsen ble gitt til reineierne, avsluttet demonstrantene aksjonen kort tid etter.

Tingrettsdommer Kim Heger spurte Aasland om hvorfor han og regjeringen brukte hele 500 dager før det ble gitt en beklagelse for menneskerettighetsbruddet.

– Jeg har ikke noe godt svar på hvorfor beklagelsen ikke ble tatt på et tidligere tidspunkt. Mitt utgangspunkt var at vi jobbet med å fatte et nytt forvaltningsvedtak, svarte Aasland.

– Ser du da at det kan være en sammenheng mellom beklagelsen og demonstrasjonen? undret Heger.

– Vi har beklaget overfor reindrifta på Fosen på det tidspunktet hvor vi traff dem, svarte Aasland.

Vil be om frifinnelse for fem

Like før Aasland kom i retten torsdag opplyste aktor Stian Hermansen at påtalemyndigheten ville legge ned påstand om frifinnelse for flere av de tiltalte i saken.

– Det vil bli lagt ned påstand om frifinnelse for fem av aksjonistene ved Finansdepartementet, sa aktor Stian Hermansen.

Grunnen er ifølge aktor at det er uklart hvem som bestemte at disse fem skulle pågripes. Dermed er det også usikkert hvordan vurderingen av forholdsmessighet ble gjort.