Av de ti selskapene som Dagens Næringsliv har vært i kontakt med, er det kun Cermaq som har gjort vedtak. Selskapet skal bygge et settefiskanlegg i Finnmark.

I slutten av forrige måned ble det enighet på Stortinget om å redusere den såkalte lakseskatten fra den foreslåtte satsen på 35 prosent til 25 prosent.

Det skjedde ved at regjeringen fikk støtte fra Venstre og Pasientfokus, samt etter hvert også Rødt.

– Vil bli realisert

Mowi, verdens største oppdrettsselskap, har stanset alle større strukturinvesteringer i Norge inntil videre, opplyser kommunikasjonsdirektør Ola Helge Hjetland.

– Dette er alle gode prosjekter, som vil bli realisert når rammevilkårene tillater det, sier han til DN.

– Vi venter fortsatt på detaljer om normpris og regler om internprising, sier kommunikasjonsdirektør Kristina Furnes i Grieg Seafood Group.

Kommer med forslag

Finansdepartementet kan ifølge avisa ikke si noe konkret om når det vil komme avklaringer. Statssekretær Erlend Grimstad (Sp) opplyser at departementet vil komme tilbake med et forslag, som skal sendes på høring, samt at det skal etableres et uavhengig prisråd.

Da forslaget om lakseskatt ble lagt fram høsten 2022, gikk det hardt utover aksjekursen til en rekke oppdrettere på Oslo Børs. Sjømatindeksen OBSFX falt kraftig, men har hentet seg en del inn siden da. Det siste året har den imidlertid falt nesten 27 prosent.

SV har varslet at partiet vil ha omkamp om lakseskatten under statsbudsjettforhandlingene til høsten.