I fjor utgjorde kvinners gjennomsnittlige månedslønn 88,3 prosent av menns månedslønn, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Men det er store forskjeller mellom kommunene.

Lønnsgapet er størst i Fedje i Hordaland, der kvinners månedslønn utgjør 78 prosent av menns månedslønn. På andre siden av skalaen finner man Karasjok, der kvinner faktisk har høyere lønn enn menn.

– Fedje og Karasjok er små kommuner med få arbeidsforhold. Små forskjeller i hvordan menn og kvinner deltar i arbeidsmarkedet påvirker derfor lønnsgapet mye, sier spesialrådgiver Håkon Grini i SSB.

Betydelige lønnsforskjeller i enkelte kommuner

Blant kommunene med størst lønnsgap finner man også Bærum, der kvinners månedslønn i fjor utgjorde 81,6 prosent av menns månedslønn.

Stavanger, Sola og Sandnes ligger også høyt på listen over kommuner med størst lønnsgap.

– Et fellestrekk for flere av kommunene hvor menn har betydelig høyere månedslønn enn kvinner, er at det lokale arbeidsmarkedet har et flertall av jobber i privat sektor, forklarer Grini.

Kvinner har høyest lønn i Karasjok

På den annen side utgjør kvinners månedslønn i Karasjok 108,2 prosent av menns månedslønn.

Der var kvinners månedslønn i gjennomsnitt 54.880 kroner i fjor, sammenlignet med menn som hadde en månedslønn på 50.730 kroner.

Moskenes i Nordland og Loppa i Finnmark ligger på andre- og tredjeplass, og også der tjener kvinner mer enn menn.