Avsløringene av alvorlige brudd på dyrevelferden i produksjonen av slaktekylling i Sverige gjør at Nortura framskynder sine planer for å fase ut Norges mest brukte kyllinghybrid, skriver Nationen.

– Ja, vi vil sette en sluttdato for bruken av Ross 308, sier Kjell S. Rakkenes, en av Norturas direktører, til Nationen.

I alle matvarer som selges i butikker under varemerket Prior, brukes denne kyllingtypen i dag. Nortura selger i tillegg en mer saktevoksende art, Ranger, til restaurantmarkedet.

Rakkenes vil ikke gi noen eksakt sluttdato. Han sier flere praktiske problemer først må ryddes av veien.

– Vi er ikke der ennå. Vi må først gå i dialog med bønder som leverer, og kundene våre. Vi må ha en modell som ivaretar bonden, og blant annet finne ut av hva som kreves av utbygging av nye kyllinghus i Norge for å klare en tilstrekkelig produksjon, sier han.

Dyrevernalliansen er glad for at det skal innføres en sunnere kyllingtype, men mener det må skje raskt. De påpeker at Norsk kylling greide å legge om produksjonen på 18 måneder.

– Vi forventer derfor at Nortura setter som frist at kyllingrasen skal byttes i minst halve produksjonen i løpet av samme tidsramme, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i organisasjonen.