Tirsdagens snittpris per kWh er 51,2 øre høyere enn mandag og 84,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen tirsdag på 1,95 kroner per kWh er den høyeste i landet og inntreffer mellom klokken 18 og 19. Den er 1,29 kroner høyere enn mandag og 1,76 kroner høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 2,56 kroner.

Minsteprisen blir på 46,1 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.

Strømprisen i Midt-Norge

Prisen per time oppgitt i øre per kilowattime. Før eventuelt påslag, fastledd, avgifter og nettleie:

00 - 0149,343
01 - 0246,964
02 - 0346,964
03 - 0448,96
04 - 0551,942
05 - 0657,445
06 - 0770,173
07 - 08106,372
08 - 09110,943
09 - 10111,864
10 - 11111,721
11 - 12111,305
12 - 13112,248
13 - 14113,497
14 - 15118,65
15 - 16125,973
16 - 17156,526
17 - 18180,721
18 - 19195,279
19 - 20193,218
20 - 21114,506
21 - 2265,108
22 - 2354,463
23 - 0046,153

Sjekk Adresseavisens strømoversikt her

Tirsdag blir det altså høyest strømpriser i Midt-Norge. Mellom klokken 18 og 19 vil strømprisen der ligge på 1,95 kroner per kilowattime (kWh). I Sørøst- og Sørvest-Norge blir prisen 1,56 kroner per kWh på sitt høyeste, i Nord-Norge blir den 1,12 kroner, og i Vest-Norge blir den 1,18 kroner, viser tall fra strømbørsen Nord Pool.

Ser man bort fra strømstøtten men inkluderer merverdiavgift (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville landets høyeste makspris vært på 2,56 kroner. I Nord-Norge er det ingen moms på strøm til husholdninger, og i Finnmark og Nord-Troms slipper husholdninger og offentlig forvaltning også å betale forbruksavgiften.

En kilowattime tilsvarer strømbruk på én kilowatt over én time. En dusj på ti minutter bruker i snitt rundt 4,5 kWh, men det avhenger av temperatur og hvor mye vann dusjhodet leverer.

Den laveste kWh-prisen tirsdag blir mellom klokken 23 og 00 i Nord-Norge, da på 30,005 øre. Prisen per kWh blir på sitt laveste i Sørøst-, Sørvest- og Vest-Norge 52,05 øre og Midt-Norge 46,1 øre.

Søndag var maks- og minstepris i landet på henholdsvis 98,5 øre per kWh og 26,7 øre per kWh. Samme dag i fjor var den på 1,18 kroner per kWh og 12,1 øre per kWh.