SAS-piloter oppfordrer konkurrenter til å fly mer

foto