– Dette er et viktig bidrag for å sikre mange lokalsamfunn og bedrifter i Øst-Finnmark som har vært hardt rammet av sanksjonene, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) i en pressemelding torsdag morgen.

Vedtatt i vår

Krisepakken er vedtatt av Stortinget og godkjent av Eftas overvåkingsorgan (Esa). Støttetiltakene ble vedtatt i april og inngikk da i en større tiltakspakke på til sammen 14,4 milliarder kroner, hvorav det aller meste skulle gå til mottak av flyktninger, Forsvaret og militær beredskap.

– Jeg er derfor glad for at vi nå har fått på plass flere støtteordninger som vil gi næringslivet tiltrengte midler på kort sikt, og bidra til omstilling på lengre sikt, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Dette er pakken:

* Støtteordning på 55 millioner kroner for bedrifter med omsetningsfall.

* Ytterligere 50 millioner kroner i regionale utviklingsmidler til Troms og Finnmark fylkeskommune.

* Lånegarantiordning for bedrifter som står overfor likviditetsmangel.

* Lavrisikolån gjennom Innovasjon Norge.