Boliger skviser næringen ut av Trondheim. Men hvor næringen skal ende opp, er «i det blå»

Kristian Dahlberg Hauge, direktør for næring, miljø og samferdsel i Trondheim kommune. Foto: Sindre Sættem