Trønderenergi etablerte sitt nye fornybarselskap - dette blir navnet