Bankene leverte et samlet overskudd før skatt som var 28 prosent høyere etter tre kvartaler i år enn i samme periode året før, ifølge Finanstilsynet. Egenkapitalavkastningen er nå tilbake på samme nivå som før pandemien.

Samlede utlånstap tilsvarte 0,1 prosent av utlån, mot 0,6 prosent i samme periode i fjor. Lavere tap på utlån er hovedårsaken til bankenes resultatforbedring.

Total utlånsvekst var 3,3 prosent siste tolv måneder, det samme som ett kvartal tidligere. Omfanget av misligholdte lån var 10 prosent lavere enn året før og tilsvarte 2,0 prosent av utlånsvolumet.

Nordmenn fikk 12 prosent mindre i forbrukslån i årets første ni måneder enn i fjor. Justert for salg av porteføljer av misligholdte lån var reduksjonen på 7 prosent.

Misligholdelsen av forbrukslån gikk ned med 1 prosentpoeng og lå ved utgangen av tredje kvartal på 19 prosent for banker med forbrukslån som hovedaktivitet. Totalt 13 prosent av forbrukslån i foretakene var misligholdt mer enn 90 dager.