Ny leder slutter i trøndersk oppdrettsselskap

foto