Møter sjømatorganisasjonene om nye innreiseregler

foto