– Jeg foreslår som leder av programkomiteen at vi skal få en mye mer ambisiøs og tydelig skattepolitikk, som øker omstillingsevnen i norsk næringsliv. Det inkluderer å fjerne formuesskatten, sier Ingrid Liland (MDG) til Dagens Næringsliv.

Mener formuesskatten ikke fungerer slik den er i dag

– Gründere og oppstartsselskaper som ikke tjener penger, men som utvikler viktig teknologi for fremtidens økonomi, rammes urettferdig. Og små og mellomstore bedrifter blir urettferdig beskattet sammenlignet med utenlandske eiere, sier Liland.

Hun sier at dette er et skikkelig linjeskift for hennes parti, da de har vært for formuesskatten fram til nå.

Overrasket og urolig

SVs Kari Elisabeth Kaski mener derimot at å fjerne formuesskatten vil gjøre landets superrike til nullskattytere i en tid hvor ulikhetene i makt og rikdom øker.

– Jeg er oppriktig både overrasket og urolig over at MDG vil gjøre et slikt linjeskift, som går lengre enn til og med Høyre. Vi løser ikke klimakrisa ved å la forskjellene vokse seg enda større, snarere tvert imot, sier Kaski.

Henger ikke på grep

Hun sier at MDG og Lilands argumenter mot formuesskatten ikke henger på grep.

– Også SV vil tilrettelegge for mer grønn omstilling av norsk næringsliv og vekstbedrifter og scale-ups, men da trenger vi jo mye mer målrettede tiltak og et større offentlig-privat kapitalmarked slik som for eksempel Nysnø bidrar til. Å kutte formuesskatten blir ekstremt lite målrettet og med store negative konsekvenser, sier hun.