Dette skjedde samtidig som sju svensker døde under et smitteutbrudd i Sverige hvor laks fra Lerøy var involvert, melder NRK videre i en nettartikkel fredag.

Det var røykt og gravet laks fra Lerøy Smögen Seafood som var kilden til det omtalte smitteutbruddet i Sverige, i følge NRK. Fabrikken er eid av norske Lerøy. Men etter flere undersøkelser har svenskene også konkludert med at det er sannsynlig at smitten kom fra Norge, og nærmere bestemt fra Lerøy Midts slakteri.

NRK legger frem listeria-tallene fra det norske lakseslakteriet, fra august 2022 til november 2023. Dette er den perioden hvor listeriasmitten herjet i Sverige.

«Resultatene viser mer enn 700 påvisninger i produksjonsmiljøet, der rundt 320 av påvisningene er i slakteavdelingen og rundt 370 i filetavdelingen», siterer NRK. Denne informasjonen kommer frem i et varsel til slakteriet fra Mattilsynet. Det omtaler flere alvorlige forhold, skriver NRK i sin nettartikkel.

– Tallet er høyt

«Det er flere plasser i produksjonen som har gjentagende påvisninger over tid, og i flere tilfeller er det påvisninger på det samme utstyret påfølgende dager», heter det.

– Vi mener at 700 påvisninger over en periode på 15 måneder er mye. På et generelt grunnlag øker det sannsynligheten for at fisken kan bli forurenset i takt med antall påvisninger, sier avdelingssjef Ivar Eiken i Mattilsynet i Trondheim og omegn til NRK. Han har signert varselet.

– Jeg synes tallet er høyt, sier seniorforsker Taran Skjerdal på Veterinærinstituttet. Hun regnes som en av landets fremste eksperter på listeria.

NRK har punktvis bedt Lerøy svare på kritikken som kommer fram i varselet fra Mattilsynet. Det ønsker selskapet ikke, i følge statskanalen.

«Mattilsynet har ikke fattet noen vedtak i saken. Dette er en pågående prosess og vi skal svare Mattilsynet innen fristen», svares det i følge NRK.

Dette skriver kommunikasjonsdirektør Aina Valland i Lerøy til NRK. Hun mener at varselet inneholder flere feil. Men på spørsmål fra NRK, vil hun ikke utdype hvilke feil det er snakk om.

Må svare på kritikk

Denne saken kommer etter en rekke avsløringer i NRK og andre medier om tilstanden i norsk sjømat- og havbruksnæring. Både Lerøy og Salmar er blant de selskapene som har måttet svare på kritikk de siste månedene. Til MN24 har Norges sjømatråd nylig sagt at bransjen må bli flinkere og at et forent Sjømat-Norge ikke kan stå inne for alt som har skjedd.

Giganten Salmar har også fått kritikk i flere ulike saker, og i et intervju med MN24 nylig sa Salmar-sjefen Frode Arntsen at han «får vondt i magen når det er sykdom, rømming, eller lignende».

- Lakseoppdrettsbransjen er blitt kraftig utfordret, blant annet om fiskevelferd, forurensning og eiere som tjener mye. Jeg har ikke noe imot at Salmar blir kikket i kortene, sa Arntsen blant annet.