Torsdagens snittpris per kWh er 12,4 øre lavere enn onsdag og 5,8 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen torsdag på 82,8 øre per kWh er mellom klokken 8 og 9 på morgenen. Den er 37,8 øre lavere enn onsdag og 18,7 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,24 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 82,8 øre, dekkes 8,9 øre.

Minsteprisen blir på 61,7 øre per kWh mellom klokken 4 og 5 på natten.