Lørdagens snittpris per kWh er 5,5 øre lavere enn fredag og 27,3 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pool sine nettsider.

Maksprisen lørdag på 87,05 øre per kWh er mellom klokken 13 og 14. Den er 10,5 øre lavere enn fredag og 29,8 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra en eventuell strømstøtte, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (9,16 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,21 kroner.

Minsteprisen blir på 38,7 øre per kWh mellom klokken 23 og 00.