Fredagens snittpris per kWh er 15,5 øre lavere enn torsdag og 10,3 øre lavere enn samme dag året før, viser tall fra strømbørsen Nord Pools nettsider.

Maksprisen fredag på 24,5 øre per kWh er mellom klokken 9 og 10 på formiddagen. Den er 22,2 øre lavere enn torsdag og 11,6 øre lavere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 51,7 øre.

90 prosent av prisen over 70 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Strømstøtten dekker altså ingenting fredag, siden prisen aldri overstiger 70 øre.

Minsteprisen blir på 12,3 øre per kWh mellom klokken 3 og 4 på natten.