– Slike ting gjør at arbeidsfolk blir forbanna

foto