Det samlede kjøttforbruket økte med 6 prosent i fjor, viser tall fra Animalia i rapporten Kjøttets tilstand. Svin og kylling tar markedsandeler, men forbruket av alle kjøttslag økte under pandemiåret, skriver Nationen.

– Utviklingen i kjøttforbruket i 2021 må ses i lys av at dette var et uvanlig år på grunn av koronasituasjonen, skriver rapportforfatterne.

Det er særlig forbruket av hvitt kjøtt som øker, og økningen for fjærfekjøtt var på 9,5 prosent. Forbruket var på 11,5 kilo per innbygger – mer enn en dobling på 20 år.

Rødt kjøtt, inkludert svinekjøtt, sto for 76 prosent av kjøttinntaket til nordmenn.

Norsk institutt for bioøkonomi beregner kjøttforbruket til 54,9 kilo per innbygger. Det tilsvarer et kjøttforbruk på om lag 150 gram om dagen, som tilsvarer om lag to wienerpølser.

Kjøttforbruket i Norge er likevel lavere enn mange andre vestlige land. Ifølge tall fra 2019 har Norge det laveste forbruket i Norden og betydelig lavere enn for eksempel Spania og USA.