– Dette er en svært spesiell sak. Riksrevisjonen har aldri vært borti noe lignende, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen.

I tillegg til at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) gikk langt utover sine fullmakter, klarte ikke Justis- og beredskapsdepartementet å følge opp situasjonen i NSM godt nok, legger han til.

– Begge deler er kritikkverdig, slår Riksrevisjonen fast.

Ble informert halvannet år senere

I desember i fjor ble det kjent at NSM hadde tatt opp et ulovlig privat lån i forbindelse med leie av et nytt bygg på Fornebu i Bærum.

11. desember, halvannet år etter at lånet var inngått, ble Riksrevisjonen formelt informert om saken av Justis- og beredskapsdepartementet.

– Departementet hadde da visst om lånet i over en måned, sier Schjøtt-Pedersen.

Riksrevisjonen godkjente NSMs budsjett våren 2023, men hadde da fått beskjed om at flyttingen skulle dekkes innenfor ordinært budsjett. Informasjon om lånet kom heller ikke fram i styringsdialogen mellom departementet og NSM.

– NSM opplyste aldri til oss at de hadde inngått en låneavtale, til tross for at de er forpliktet til å informere revisor om forhold som er vesentlige for regnskapet, sier Schjøtt-Pedersen.

Bryter med Grunnloven

Riksrevisjonen konkluderer med at det er kritikkverdig at NSM inngikk en ulovlig låneavtale for å finansiere et fremtidig behov for lokaler.

– Det bryter både med Grunnloven og bevilgningsreglementet, slår Riksrevisjonen fast.

I tillegg får Justis- og beredskapsdepartementet kritikk for at de ikke fulgte opp NSMs flytting og låneavtalen i tilstrekkelig grad.

– Jeg vil understreke at også departementet har et ansvar i denne saken. De har ikke fulgt opp NSM godt nok. Når en underliggende virksomhet står i en krevende økonomisk situasjon, må departementet koble seg på. Og de må informere Riksrevisjonen om forhold som har betydning for vårt oppdrag, understreker Schjøtt-Pedersen.

Offentlige etater har ikke lov til å ta opp lån, og driften skal finansieres med bevilgninger fra Stortinget. Bare Stortinget kan vedta at staten skal ta opp lån, ifølge Grunnloven.

NSM-direktør Sofie Nystrøm gikk av samme dag som avtalen ble kjent.

Departementet er enig

Justis- og beredskapsdepartementet skriver til NTB at de merker seg at Riksrevisjonens vurderinger samsvarer med justisminister Emilie Enger Mehls (Sp) redegjørelse om saken.

Departementet er nå i gang med å følge opp anbefalingene fra Gjedrem-utvalgets rapport , som blant annet anbefaler en ekstern gjennomgang av NSM.

– Det gjennomføres månedlige etatsstyringsmøter med NSM om utviklingen av internkontroll og økonomistyring. Riksrevisjonen får løpende oversendt referater fra disse møtene, skriver departementet.

Videre påpeker Justisdepartementet at de er enig med Riksrevisjonen i at NSM vil ha betydelig nytte av å ta i bruk standardene for periodisert virksomhetsregnskap i staten (SRS).

– Dette arbeidet startes opp senest ved årsskiftet 2024/2025 med sikte på en innføring av SRS så raskt det lar seg gjøre.

– Fortjent kritikk

Leder Peter Frølich (H) i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mener kritikken i NSM-saken er fortjent.

– Høyre mener dette er fortjent kritikk fra Riksrevisjonen. Justis- og beredskapsdepartementet har ikke hatt god nok kontroll med NSM, sier han.

– Vi forventer at justisministeren tar til seg kritikken og følger opp Riksrevisjonens konklusjoner, fortsetter Frølich.

Det samme mener Rødts Seher Aydar, som også sitter i kontrollkomiteen.

– Nok en gang blir det understreket hvor alvorlig denne saken er, og hvor uhyre viktig det er at departementer følger opp sine underliggende etater og særlig de hemmelige tjenestene. Justis- og beredskapsdepartementet har også et ansvar i denne saken, for de har ikke gjort jobben sin, sier Aydar.

Også Venstre mener kritikken er berettiget.

– Det forundrer meg at Mehl ikke har holdt hånden stødig på rattet her, og jeg er spent på hvordan hun forklarer at departementet ikke fulgte opp, sier stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik.

I svarbrevet til Riksrevisjonen skriver Mehl at hun vil følge opp anbefalingene deres.