Det var under tirsdagens landsmøte for Fair Play Bygg Norge i Trondheim, at Audun Otterstad ble valgt som ny styreleder for organisasjonen. Otterstad er i dag direktør i EBA Trøndelag og styremedlem i Byggebransjens Uropatrulje.

– Jeg gleder meg til å ta fatt på denne oppgaven. Byggenæringa er i all hovedsak ei næring preget av seriøse bedrifter som tar ansvar for de ansette, samtidig har Fair Play Bygg Norge vist at arbeidslivskriminalitet er et betydelig samfunnsproblem, seier Audun Otterstad, i en pressemelding fra Fair Play Bygg.

Audun Otterstad tar over styreleder-vervet etter Silje Skullerud. Skullerud fortsetter i styret. Hun peker på at organisasjonen har fått stort gjennomslag med relativt få ressurser.

– Det er en liten organisasjon, men med svært dedikerte og dyktige medarbeidere. Fair Play Bygg har vist at a-krim er et problem som sprer seg. Byggvarebedrageriene omtalt i Bygg.no og DN.no er eksempel på dette. Når problemet brer om seg er det også nødvendig at flere engasjerer seg for å forebygge a-krim, sier hun.

Fair Play Bygg Norge er en paraplyorganisasjon for regionale organisasjoner som arbeider mot arbeidslivskriminalitet (a-krim) i Norge. De regionale organisasjonene dekker åtte fylker og sendte 846 varsel om a-krim i 2023 til ulike offentlige etater. Organisasjonen ble stiftet i 2020.

Audin Otterstad overtar styreledervervet fra Silje Skullerud. Foto: Fair Play