Regjeringen kunngjorde de nye koronatiltakene mandag kveld. Enkelte endringer trådte i kraft umiddelbart, mens noe måtte inn i den såkalte koronaforskriften og gjelder fra natt til onsdag.

De konkrete endringene i forskriften ble kunngjort klokka 14 tirsdag. Fra midnatt gjelder blant annet følgende regler:

* Full skjenkestopp ved barer, restauranter og hoteller i hele landet.

* Maks 20 personer innendørs på private og offentlige sammenkomster og arrangementer. Opptil 50 kan delta i begravelser og minnestunder.

100 ute

* På utendørs offentlig arrangement: Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plasser.

* Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer, skal kunne holde minst en meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder.

* Arrangører skal sørge for en oversikt over hvor det enkelte publikum eller gjest sitter ved offentlige arrangementer hvor alle i publikum sitter på faste, tilviste sitteplasser.

* Serveringssteder, som restaurant, kafé, bar og pub, utested, diskotek, nattklubb og lignende, skal sørge for at driften er smittevernfaglig forsvarlig og skal sørge for at gjester og personell kan holde minst en meters avstand.

Karantene for alle varianter

* Felles regler for isolasjon og karantene uavhengig av virusvariant.

* Karanteneplikt for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære med mulighet for å teste seg ut etter 7 dager.

* Øvrige nærkontakter kan teste seg ut etter 3 dager, men fortatt være i fritidskarantene til negativ test etter 7 dager.

* Treningssentre, svømmehaller, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, kjøpesentre, butikker, bibliotek, museer, varemesser, midlertidige markeder og lignende skal, for å kunne holde åpent, drives smittevernfaglig forsvarlig. De skal også registrere kontaktopplysninger til gjester som samtykker til det.

Gult nivå

* Fra 16. desember 2021 skal barnehager og grunnskoler drive på gult tiltaksnivå, med mindre kommunen fatter vedtak om høyere tiltaksnivå. Fra samme tid skal videregående skoler og voksenopplæring drive på rødt tiltaksnivå, med mindre kommunen fatter vedtak om høyere tiltaksnivå.

* Fra 16. desember 2021 skal universiteter, høyskoler og fagskoler så langt det er mulig tilrettelegge for at undervisning, ferdighetstrening og eksamen gjennomføres digitalt.

* Fornøyelsesparker, lekeland, spillehaller og lignende skal holde stengt.

Hjemmekontor

* Arbeidsgivere skal sørge for at ansatte jobber hjemmefra når det er praktisk mulig og ikke til hinder for viktig og nødvendig virksomhet på arbeidsplassen, blant annet virksomhet for å ivareta barn og sårbare grupper. Arbeidsgivere skal kunne dokumentere at det er gitt beskjed til de ansatte om hvordan dette skal gjennomføres i virksomheten.

* Når det ikke er mulig å holde minst en meters avstand, ut over kortvarige passeringer til andre enn husstandsmedlemmer, skal det brukes munnbind i butikker, i fellesarealene på kjøpesentre, på serveringssteder, på kollektivtransport, på innendørs stasjonsområder, på innendørs arrangementer, i bibliotek og i museum. Plikten til å bruke munnbind gjelder ikke mens man sitter ved et bord på serveringssted eller inntar mat eller drikke sittende.