Bakgrunnen for lovendringen fra EU er at deler av Europa sliter med salmonellasmitte. Landbruks- og matminister Sandra Borch (Sp) sier at i Norge har man salmonellafrie egg, og en innføring av et slikt regelverk er uhørt.

I Norge har egg 35 dagers holdbarhet.

Borch ser de vil vise EU tydelig motstand mot EUs nye lovendring og sier Norge vil be om å få fritak. Sverige, Danmark og Finland har også spilt inn et ønske om unntak, men uten resultat hittil, melder NRK.

EU-kommisjonen har nå lagt ut saken for høring med frist 31. mai, og det tas sikte på å vedta regelverket i løpet av høsten.

– For øyeblikket arbeider vi med å vurdere hvordan vi best mulig kan fremme norske synspunkter i forbindelse med den offentlige høringen, eventuelt i samarbeid med de andre nordiske landene, sier statssekretær Ole Henrik Bjørkholt i Helse- og omsorgsdepartementet til Bondebladet.

EU-kommisjonen har så langt ikke tatt til følge innspillene fra Norge og de andre nordiske landene.

Dersom EUs holdbarhetsregler innføres vil det bety at fraktkostnadene øker med 50–70 millioner kroner årlig og skape store problemer for eggprodusenter i distriktene, ifølge Nortura.