Prisene på passasjertransport med fly falt samlet med 17,8 prosent, skriver Statistisk sentralbyrå.

Det var de estimerte prisene på utenlandsflygningene som bidro til nedgangen.

I tillegg falt prisene på møbelgrupper, matvarer og klesplagg fra forrige måned.

Historisk høye strømpriser

Motsatt var det for prisene på elektrisitet inkludert nettleie, som økte med 12,5 prosent fra juli til et historisk høyt nivå i august.

Den kraftige økningen bidro til at den løpende tolvmånedersveksten for KPI økte med 0,4 prosentpoeng i august.

Fra juli til august i fjor var økningen i strømprisene kun 3,9 prosent.

Kraftpriser preger KPI

Fra august 2020 til august 2021 steg konsumprisindeksen 3,4 prosent. Her bidro strømprisene mest til oppgangen med en økning på hele 97,9 prosent.

Det er først og fremst kraftprisene som bidro til denne utviklingen, som må ses i sammenheng med det svært lave prisnivået gjennom fjoråret. Kraftprisene var på sitt laveste nivå i juli 2020.

Matvareprisene trakk ned

Priser på matvarer og alkoholfrie drikkevarer falt 2,9 prosent fra august 2020, noe som dempet oppgangen.

Prisnivået har ligget under fjoråret siden mars, opplyser direktør for dagligvare i Virke Jarle Hammerstad.

Avgiften på mineralvann ble fjernet med virkning fra 1. juli, noe Virke mener har bidratt til lavere matpriser i juli og august.

– Konkurranse holder prisene nede

Det er dessuten normalt at prisnivået faller fra juli til august. I år slo prisøkning fra leverandører inn i juli, mens det normalt er mer kampanjer i august.

– Utviklingen i sommer viser at konkurransen mellom dagligvarekjedene bidrar til å holde prisene nede, til tross for økte priser fra leverandørene, sier Hammerstad.

Også prisene på passasjertransport med fly viste nedgang fra august 2020.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) økte 1 prosent fra august 2020 til august 2021, mens den falt 0,6 prosent fra juli til august.