Økte utlånet: - Vi har fått god tilvekst av nye kunder ved å ha is i magen