Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB)

Viken er fylket som har høyest andel jobbinnvandrere, med nesten 10 prosent av alle sysselsatte i 2020. Ifølge SSB kan dette henge sammen med at dette er fylket hvor det er høyest aktivitet innen bygg- og anlegg.

Næringene med størst andel jobbinnvandrere var forretningsmessig tjenesteyting, bygge- og anleggsvirksomhet og overnattings- og serveringsvirksomhet, med henholdsvis 25, 22 og 16 prosent.

Det er fra Polen det var flest både utenlandske pendlere og arbeidsinnvandrere i 2020. 2,8 prosent av alle sysselsatte i Norge er jobbinnvandrere fra Polen. Deretter følger Litauen med 1,3 prosent.

Foto: Skjermdump SSB

Selv om Trøndelag har lavere andel utenlandsk arbeidskraft, er det enkeltkommuner som ligger høyt oppe på statistikken, som sjømat-kommunene Frøya og Hitra.

Foto: Skjermdump SSB