Takket nei til Salmar-aksjer, men kan bli tilbudt milliarder i kontanter