Renteøkningene strammer til den økonomiske hverdagen for familier med høy gjeld, men Norges Bank mener at de aller fleste husholdninger kan betjene gjelden i møte med økte kostnader, skriver Aftenposten.

– Ifølge analysene våre vil 98 prosent av husholdningene kunne håndtere og betjene gjeld uten en betydelig reduksjon i forbruket, sier visesentralbanksjef Pål Longva til avisen.

Den høye banksparingen i pandemiåret 2020 er en viktig grunn til at de fleste husholdningene klarer å håndtere økt rente. I Norges Banks rapport om finansiell stabilitet står det at en typisk husholdning i 2020 økte bankinnskuddet med en halv brutto månedslønn.

Tjenestekonsumet i Norge gikk drastisk ned i 2020 og 2021.

– I tillegg var det nesten full stopp i reisingen, slik at nordmenns forbruk i utlandet ble mye mindre. Med fortsatt god vekst i inntektene har dette ført til økte bankinnskudd, sier Longva.

– Det vi ser nå i 2023, er at husholdningene med høyest gjeldsgrad omtrent har brukt opp den ekstra sparingen fra pandemien. De med lavere gjeldsgrad har fremdeles mye igjen, fortsetter han.