Ved utgangen av januar var det 6 290 arbeidssøkere i Trøndelag. Det tilsvarer 2,4 prosent av arbeidsstyrken i fylket. Det er 2 419 færre arbeidssøkere sammenliknet med januar i fjor, melder Nav Trøndelag i en pressemelding.

Av alle arbeidssøkerne i januar var 3 873 helt ledige (1,5 prosent), 1 799 delvis ledige (0,7%) og 618 arbeidssøkere i tiltak (0,2 prosent).

– Det er vanlig at flere registrerer seg som ledige i starten av året. Dette skyldes sesongsvingninger, som har sammenheng med at bedriftenes kontraktsperioder ofte utløper i januar. I tillegg avslutter noen studenter utdanning, og melder seg som arbeidssøker etter at semesteret er avsluttet, sier direktør Torbjørn Aas i Nav Trøndelag.

Antall helt ledige gikk i januar ned i alle i alle aldersgrupper i Trøndelag, med unntak av en liten økning for de under 20 år (fem flere). Tallet på delvis ledige går ned i alle aldersgrupper.

Unge ledige

En av tre (34 prosent, 1 332 personer) av alle helt ledige var unge under 30 år. Over en av fire (26 prosent, 465 personer) av de delvis ledige var i samme aldersgruppa, og det er menn i alderen 20-24 år som utgjør den største andelen.

Det er økning i helt og delvis ledige for personer uten/ikke oppgitt yrkesbakgrunn, og økning i delvis ledige for industriarbeidere. For alle andre yrkesgrupper er det nedgang i helt og delvis ledige. Størst nedgang i ledigheten er det innenfor reiseliv og transport, melder Nav.

I alt er 619 personer registrert uten arbeid eller aktivitet i 26 uker eller mer i januar. Dette tilsvarer 16 prosent av alle helt ledige. 927 personer var registrert permitterte i januar. Flest permitterte i yrkesgruppen industriarbeid (338) og bygg og anlegg (177).

Færre nye jobber

I januar ble det registrert 5 376 ledige jobber i Trøndelag. Dette er færre enn samme måned i fjor, med en nedgang på 17 prosent, ifølge Nav.

– I 2022 formidlet vi over 3 400 arbeidsledige til jobber, og vi starter også dette året med å ha gode formidlingstall for januar. Så langt i år har vi koplet om lag 200 arbeidssøkere til ledige jobber. Dette klarer vi ikke uten at arbeidsgiverne ser nytten av å samarbeide med oss, uttaler Aas.

Flest stillinger som ble utlyst i januar var innenfor yrkesgruppene helse, pleie og omsorg (1 696) og serviceyrker og annet arbeid (541). Størst prosentvis nedgang var innenfor bygg og anlegg (- 71 prosent) og industriarbeid (- 45 prosent)

Stor forskjell på kommunene

Høylandet (0,5 prosent), Selbu (0,6 prosent) samt Snåsa og Røyrvik (begge 0,9 prosent) hadde lavest andel helt ledige i januar.  Frøya (4,3 prosent), Nærøysund og Midtre Gauldal (begge 2,9 prosent) og Hitra (2,6 prosent) hadde den høyeste andelen.

Helt ledige fordelt på kommune:

AntallProsent av arbeidsstyrkenEndring fra i fjor AntallEndring fra i fjor Prosent
I alt3 8731,5-1 171-23
5001 Trondheim1 5741,3-712-31
5006 Steinkjer2071,8-69-25
5007 Namsos - Nåavmesjenjaelmie921,2-32-26
5014 Frøya1264,370125
5020 Osen51,200
5021 Oppdal551,512
5022 Rennebu191,616
5025 Røros431,5-26-38
5026 Holtålen131,3-9-41
5027 Midtre Gauldal922,91316
5028 Melhus1892,1116
5029 Skaun511,1-9-15
5031 Malvik1021,3-48-32
5032 Selbu130,6-12-48
5033 Tydal51,3-2-29
5034 Meråker181,6-30-63
5035 Stjørdal1281,0-71-36
5036 Frosta191,5-8-30
5037 Levanger1631,6-54-25
5038 Verdal1572,1-116-42
5041 Snåase - Snåsa90,9-8-47
5042 Lierne81,14100
5043 Raarvihke - Røyrvik*0,9**
5044 Namsskogan61,5-2-25
5045 Grong252,2632
5046 Høylandet*0,5**
5047 Overhalla422,11031
5049 Flatanger91,6-4-31
5052 Leka41,4**
5053 Inderøy371,1-29-44
5054 Indre Fosen901,8-28-24
5055 Heim411,4-4-9
5056 Hitra752,6-20-21
5057 Ørland931,8-7-7
5058 Åfjord261,2-4-13
5059 Orkland1731,8-20-10
5060 Nærøysund1492,93935
5061 Rindal101,000