Søndagens snittpris per kWh er 24,4 øre lavere enn lørdag og 4,2 øre høyere enn samme dag året før, viser tall fra hvakosterstrommen.no.

Maksprisen søndag på 1,014 kroner per kWh er mellom klokken 10 og 11 på formiddagen. Den er 31,9 øre lavere enn lørdag og 15,02 øre høyere enn samme dag året før.

Ser man bort fra strømstøtten, men inkluderer moms (25 prosent), forbruksavgift (15,84 øre per kWh) og avgift til Enova (1 øre per kWh), ville maksprisen i Midt-Norge vært 1,47 kroner.

90 prosent av prisen over 73 øre dekkes av strømstøtten, og støtten beregnes time for time. Det betyr at i den timen prisen ligger på 1,014 kroner, dekkes 25,6 øre.

Minsteprisen blir på 62,4 øre per kWh mellom klokken 20 og 21.