Han overtar stafettpinnen etter Bård Gultvedt fra Norgesgruppen og er valgt for de to neste årene, melder Virke selv i en pressemelding.

- Vi er inne i en tid der verdikjeden for mat er oppe til diskusjon. Som styreleder blir det mitt ansvar å sikre at Virke dagligvare er en konstruktiv aktør som bidrar til fornuftige løsninger. Det vil komme både forbrukerne og de mange tusen ansatte i dagligvarehandelen til gode, sier Lykke selv.

I tillegg til Bunnpris består styret i Virke dagligvare av representanter fra Norgesgruppen og Coop. Lykke representerer dermed den minste av de tre store dagligvareaktørene som er medlemmer i Virke.

Den minste

- I Bunnpris har vi 3,5 prosent av det totale dagligvaremarkedet. At jeg har fått i oppdrag å lede bransjestyret i Virke dagligvare viser at man ikke trenger å være størst for å ha innflytelse. Jeg takker for tilliten, og ser frem til å gå løs på et spennende og viktig oppdrag sammen med resten av styret, sier Lykke.

Bransjestyret er et koordinerende og rådgivende organ for Virke dagligvare. Styret inviterer inn eksterne aktører for å informere om pågående prosjekter, eller oppdatere om politiske prosesser. Bransjestyret har også løpende dialog med politiske myndigheter og gir innspill til Virke dagligvares høringssvar, opplyser Virke.

Omdiskutert

Det siste året har dagligvarebransjen vært mye diskutert. Flere har tatt til orde for nye reguleringer, og næringsminister Jan Christian Vestre har igangsatt en rekke prosesser for å utrede mulige endinger i forvaltningsregimet.

Lykke sier at Virke dagligvare vil spille en konstruktiv rolle, men at man også vil si tydelig fra:

- Vi ønsker en konstruktiv dialog velkommen, men samtidig vil vi si tydelig ifra om hva vi mener. Konkurransen mellom dagligvarebutikkene er knallhard, men på leverandørsiden er konkurransen for lav, og enkeltaktører har tilnærmet monopol i flere varekategorier. Når noen nå ønsker seg enda mindre konkurranse i leverandørleddet, vil vi si tydelig ifra om at det er en blindgate, sier Lykke.