Det tilsvarer 16,7 prosent av all laksen, viser tall fra Fiskeridirektoratet, som først ble presentert av E24.

– Tallene for 2023 viser det vi har sett de siste årene, at vi ikke får noen nedgang i dødelighet. Både i antall og prosentvis dødelighet er dette de høyeste tallene vi har registrert så langt, sier avdelingsdirektør for fiskehelse og fiskevelferd ved Veterinærinstituttet, Edgar Brun.

Ifølge tallene døde 6 millioner flere laks i 2023 enn året før.