Slike boliger er blitt 600 000 dyrere på ett år - bare i materialer