foto
Flere av Trondheims mest sentrale næringslokaler står tomme. Noe har vært ubrukt i generasjoner. Foto: Stian Hansen

I femti år har halve bygget vært sperret av. Nå skal etasjene fylles