– Regjeringen har kommet SV i møte når det gjelder signaler om bedre strømstøtte til husholdningene, regulering av krafteksport og lovnader om mer til energiøkonomiske tiltak. Dette er et greit utgangspunkt for forhandlinger, der SV vil bedre tiltakene, sier fungerende SV-leder Kirsti Bergstø en kommentar til regjeringens plan for det videre arbeidet med tiltak mot strømkrisen.

Bergstø er fornøyd med det som er framlagt så langt, men etterlyser mer langsiktige endringer og grep «for å ta kontroll over krafta» i et bredere perspektiv. Derfor ønsker SV et ekstraordinært møte i Stortinget så raskt som mulig der dette er tema, ifølge Bergstø.

Statsminister Jonas Gahr Støre bekrefter overfor NTB at han skal snakke med SV – regjeringens foretrukne budsjettpartner – først om strømstøtteordningene.

I et brev til Stortingets presidentskap skriver olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at regjeringen også vil «vurdere om andre støtteordninger, slik som bostøtte og lån og stipend for studenter, bør styrkes» i forbindelse med statsbudsjettet for neste år.

Kommer før statsbudsjettet

På kortere sikt kommer det meste til å skje den kommende halvannen måneden. Statsråden redegjør i detalj for hva regjeringen gjør og har gjort for å avhjelpe strømsituasjonen, og om de konkrete tiltakene spesielt:

* Strømstøtte til husholdningene økes og framskyndes. Fra og med 1. september vil staten dekke 90 prosent når gjennomsnittsprisen går over 70 øre kilowattimen.

* Det jobbes med å få på plass en styringsmekanisme som gjør det mulig å begrense krafteksporten når vannmagasinfyllingen blir for lav. Dette kommer i løpet av høsten.

* En strømstøtteordning for næringslivet er fortsatt i støpeskjeen. Regjeringen tar sikte på å fremme en egen sak for Stortinget, senest i forbindelse med framleggelsen av forslaget til statsbudsjett for neste år.

Det skjer klokka 10 torsdag 6. oktober.

Høyre klare til behandling

Det er noe senere enn Høyre har bedt om, men tilsynelatende raskt nok til at partiet ikke tar til orde nå for å avbryte ferien og hasteinnkalle Stortinget.

– Vi forventer at regjeringen jobber raskt, og at de legger fram en strømstøtteordning for bedrifter i en egen sak, slik at Stortinget kan ta stilling til saken umiddelbart. Hvis den blir lagt fram i statsbudsjettet, vil ikke bedriftene få avklaring før i desember. Det er ikke godt nok, sier energipolitisk talsperson Nikolai Astrup.

– Vi er klare til å avholde ekstraordinært møte i Stortinget så snart regjeringen er klare til å fremlegge sak, understreker han.

«Regjeringen tar sikte på å fremme en egen sak for Stortinget om tiltak for næringslivet, senest i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2023. Forslaget vil bli utarbeidet i nær dialog med partene i arbeidslivet», skriver Aasland.

Vurderer hasteinnkalling

Stortingets presidentskap skal tirsdag formiddag vurdere på nytt behovet for å hasteinnkalle Stortinget. Resten av opposisjonen er sterkt kritisk til regjeringens arbeid, men det synes likevel å være langt fra flertall for å avbryte stortingsferien.

– Presidentskapet ba regjeringen om tidsplan for nye tiltak knyttet til kraftsituasjonen mandag i forrige uke. Jeg kan bekrefte at vi i dag har mottatt et svar fra regjeringen. Presidentskapet møtes i morgen, tirsdag. Her vil vi behandle orienteringen og tidsplanen fra regjeringen, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NTB.

Tilbakemeldingene NTB har fått fra partiene på Stortinget, tyder på at Kristelig Folkeparti, Rødt, Fremskrittspartiet og Venstre ønsker å avbryte ferien og hasteinnkalle Stortinget.

– Regjeringen jobber for sakte. De burde fått på plass en støtteordning for små utsatte bedrifter for flere uker siden. Vi risikerer at bakeren på hjørnet går konkurs mens vi venter på at regjeringen får på plass en ordning, sier Venstres Ola Elvestuen.

Frp-leder Sylvi Listhaug er enda hardere i retorikken: – Denne såkalte tidsplanen fra regjeringen er nok et eksempel på at regjeringen er helt handlingslammet når de skal håndtere kraftsituasjonen.