– Vi har vurdert det, og vil vurdere det i fortsettelsen også, sa helseminister Ingvild Kjerkol på spørsmål om innføring av koronapass.

Det fremgår i helsemyndighetenes faglige grunnlag at FHI ikke vil anbefale bruk av koronasertifikat som et forebyggende tiltak i Norge.

Kjerkol understreket at lovhjemmelen for koronapass i dag gjelder for lettelser i tiltak som kan innføres av kommunene. Hun sa at det trengs en ny lovhjemmel for å bruke det på en annen måte.

– Det er et forslag vi sender på høring, men da må Stortinget se på det, og da tar det lengre tid, sa Kjerkol.

Statsminister Jonas Gahr Støre sa at regjeringen er i kontakt med fagetatene for å få dette utredet godt, men pekte på at europeiske land med omfattende bruk av koronapass ikke har opplevd spesielt mye lavere smitte eller mange flere vaksinerte av den grunn.

– Vi er på en god kurs i Norge nå med at stadig flere vaksinerer seg, og frivillighetslinjen har gitt resultater. Et koronasertifikat er absolutt noe vi skal vurdere ut fra det smittebildet som er, sa Støre.

<p><br></p>