– Lovforslaget vil bidra til å tydeliggjøre for kommunene hvilke plikter de har, og til at vanskeligstilte på boligmarkedet får bedre informasjon om hva slags hjelp de har krav på, sier kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp).

Forslaget gir ikke enkeltpersoner rett til bolig, men det gir rett til bistand for dem som ikke selv klarer å skaffe seg eller beholde en egen bolig.

Det foreslås blant annet også at kommunene skal ha oversikt over behovet for boliger til vanskeligstilte.