Disse varene har økt mest i pris: – Tusen kroner er ingen ting det