Trygve Ebbing er landets mektigste utmarkseier

Trygve Ebbing (65) er fjerde generasjon som driver utmarksbedriften Albert Collett, men Ebbing er den første i slekta som ikke driver industrivirksomhet fra giganteiendommen i kommunene Namsos og Nærøysund. Foto: Terje Svaan