Det opplyser nettselskapet Tensio til NTB.

Stortinget vedtok før jul at staten skal ta 55 prosent av regningen for det overskytende når strømprisen overstiger 70 øre per kilowattime. Ordningen gjelder fra desember til mars.

Men i prisområde Midt-Norge, kalt N03, lå strømprisen under 70 øre i desember.

Dermed blir det ikke aktuelt med strømstøtte til kunder i Trøndelag på fakturaene som sendes ut nå i januar, opplyser Grete Øwre, avregningsansvarlig i Tensio.

– I Tensio har vi alt klart for å kunne utbetale strømstøtte til kundene i Trøndelag om det blir aktuelt, sier hun.

Det kan bli aktuelt å betale ut strømstøtte i februar dersom prisene i januar overstiger 70 øre per kilowattime, understreker hun.

– Når det blir aktuelt å betale ut strømstøtte, så vil støtten komme fram som en egen linje på fakturaen.

I Sør-Norge har prisene derimot vært høyere, slik at staten vil ta en del av regningen for desember. Nettselskapene Elvia og BKK Nett opplyser begge til NTB at alt er klart, og at de første fakturaene sendes ut denne uka.