Rapport: - Kystsamfunn trenger private bedrifter

Velstandsbygger: Lakseoppdrett, som her ved Storskogøya like ved Sunde i Hitra kommune, er ikke problemfritt, men har skapt arbeidsplasser, aktivitet og velstand langs kysten. Dette anlegget like ved lakseveien, drives av Lerøy, produserer 8000 tonn laks per produksjonssyklus, som gjerne tar 14 til 16 måneder per år, og er et visningsanlegg for blant andre skoleklasser. Foto: Morten Antonsen