De beskylder andre i strømbransjen for prisjuks, og får investorenes interesse

Strømpenger: Investorer tror på at Elekt vil greie å utfordre de etablerte i strømmarkedet. Fra venstre gründerne Arnt Inge Sætern, Tom Reinert Johansen og Kim Bjerkevoll.