Ifølge Klassekampen er Davidsen også bekymret for minstepensjonistene.

– Dette blir et system for økte forskjeller, sier han.

Pensjonsutvalget , ledet av Kristin Skogen Lund, leverte tidligere denne måneden sin innstilling. Utvalget mener blant annet at aldersgrensen for pensjon bør heves i takt med økt levealder. Og til tross for at et av utvalgets hovedgrep er å gi minstepensjonistene en bedre pensjon, er Davidsen skuffet.

– Det blir ikke rom for mer fordeling enn å stå med tiggerskåla på Stortinget for minstepensjonistene, sier han til Klassekampen.

Blant annet ønsker Pensjonistforbundet å trappe opp minstepensjonen over EUs fattigdomsgrense.