– Det er ulovlig bygging, kort og godt. De hadde ikke hjemmel til å bygge, sier Torbjørn Lindseth, styremedlem i Motvind Norge, til NRK.

Dommen fra Høyesterett mandag morgen gjelder de to vindkraftanleggene Storheia og Roan, som tilsammen har 151 vindturbiner. Høyesterett kom fram til at vedtaket om konsesjon til vindkraftutbygging på Fosen i Trøndelag er ugyldig, da utbyggingen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse.

Advokat Eirik Brønner, som representerte reindriftssamene i retten, sier til NRK at han deler synet til Motvind Norge.

– Vi avventer nå i første omgang hva Fosen Vind og Olje- og energidepartementet vil gjøre med dette, sier han.

Olje- og energidepartementet skriver i en epost til NRK at departementet har merket seg avgjørelsen fra Høyesterett, og at dommen utløser behov for en avklaring av situasjonen.