Markedsundersøkelse tar utgangspunkt i en konstruksjonspakke på til sammen 15–20 kubikkmeter trelast til en enebolig på 160 kvadratmeter med terrasse og garasje.

– Prisene på trelast var i fjor på et historisk høyt nivå. Vi ser at prisene faller som følge av at det er bedre forhold mellom tilbud og etterspørsel, sier administrerende direktør Heidi Finstad i Treindustrien i en pressemelding

– Produsentene har senket prisene den siste tiden. Trelast er en viktig byggevare. Når prisene reduseres, vil prosjekter lettere kunne gjennomføres som planlagt, sier hun.

Finstad forteller at de får mange henvendelser om priser, og det har vært mye mediefokus på at prisene har gått opp.

– Det er ikke det vi erfarer nå den siste tiden, prisene har falt betydelig fra produsent, sier hun.