Det opplyser ordfører Jon Rolf Næss til NRK.

Alle manntallsførte innbyggere skal få 3.000 kroner. Med om lag 1.000 innbyggere vil dette koste Bykle rundt 3 millioner kroner.

Agderposten skriver at kommunene i Agder har fått rekordhøyt utbytte fra Agder Energi i år. Dette vil ikke komme kommunene til gode før i 2023, men til gjengjeld får Bykle 6 millioner kroner i inntekter fra konsesjonskraft i år.

Nabokommunen Valle har allerede vedtatt å gi innbyggerne 2.500 kroner hver, mens Sirdal tilbyr 3.000 kroner til hver innbygger.