Trøndersk strømpris faller videre. Østlendinger betaler fem ganger så mye.

foto